اتو آنالایزر 300 تست در ساعت

: #181
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 11 دی 1348 3:30
تعداد بازدید کننده : 1619
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
اتو آنالایزر 300 تست در ساعت
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
انجام 420 تست در ساعت با ISE   
انجام 300 تست در ساعت بدون ISE
Random Access
Open
8 جایگاه تست های اورژانس (stat)
سیستم شستشوی اتوماتیک کووت
سیستم یخچال ریجنت ها (cooling)
72 جایگاه ریجنت
60 جایگاه نمونه
80 محفظه کووت
قابلیت ترکیب سه معرف
دارای بارکد ریدر برای نمونه ها
حداقل حجم نمونه 2 لاندا
حداقل حجم ریجنت 2 لاندا
حداقل حجم واکنش 200 لاندا
قابلیت انجام pre-dilution و post-dilution
توانایی انتخاب 9 فیلتر متفاوت
اندازه گیری میزان جذب از  0/0001 تا   3/200
ساخت کمپانی AMS از کشور ایتالیا