بیوشیمی پرتابل POCT Dry Reagent

: #201
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 11 دی 1348 3:30
تعداد بازدید کننده : 1174
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیوشیمی پرتابل POCT Dry Reagent
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

جدیدترین تکنولوژی بیوشیمی

تکنولوژی کارتریجی و ریجنت خشک (Dry Reagent)

زمان خوانش 15 دقیقه برای 15 پارامتر

قابلیت تست 23 پارامتر متفاوت

دارای 9 پنل مختلف

نمونه ورودی 200µl خون کامل یا پلاسما یا سرم

پرینتر حرارتی داخلی

سانتریفیوژ داخلی

مانیتور Touchscreen

کاربری آسان

قابلیت اتصال به LIS

 

 

 

 

 

 

 

General Biochemistry Panel 

ALB, ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GGT, GLU, TBIL, TC, TP, UA,
A/G#, eGFR#, GLOB#

Basic Biochemistry Panel 

ALB, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, UA, A/G#, eGFR#, GLOB#

Metabolic Panel

ALB, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, TP, UA, Ca, Cl, K, Na, PHOS, A/G#, eGFR#, GLOB#

Metabolic Panel II

ALT, AST, GGT, GLU, TC, TG, VLDL#

Liver Panel

ALB, ALP, ALT, AST, DBIL, GGT, GLU, TBIL, TP, A/G#, GLOB#, IBIL#

Renal Panel

ALB, BUN, CPK, CREA, GLU, Ca, Cl, K, Na, PHOS, eGFR#

Lipid Panel

GLU, HDL, TC, TG, LDL#, VLDL#

ER Panel

ALT, AMY, AST, BUN, CPK, CREA, GLU, LIPA, Ca, Cl, K, Na, PHOS, eGFR#

ER Panel II

ALB, ALT, AMY, AST, BUN, CREA, GGT, GLU, TBIL, eGFR#