کواگولیشن 4 کاناله

: #49
تاریخ انتشار : یکشنبه, 18 فروردین 1392 19:08
تعداد بازدید کننده : 4747
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کواگولیشن 4 کاناله
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

4 کاناله  
سیستم OPEN

استفاده از تکنولوژی TIC2
قابلیت اندازه گیری پارامترهای PT , aPTT , TT , FIB , DD , PC , AT3 و...
50 درصد صرفه جویی با مصرف کم Reagent
16 جایگاه نگهداری Sample در 37 درجه
4 جایگاه نگهداری Reagent در 37 درجه
دارای همزن مغناطیسی در 1 جایگاه ریجنت ها
قابل حمل با کاربری و نگهداری آسان
 دارای پرینتر حرارتی
ساخت کمپانی Human از کشور آلمان