کواگولیشن 2 کاناله

: #50
تاریخ انتشار : یکشنبه, 18 فروردین 1392 19:09
تعداد بازدید کننده : 5692
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کواگولیشن 2 کاناله
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 2 کانال جهت خوانش

استفاده از تکنولوژی جدید TIC2

قابلیت اندازه گیری پارامترهای  PT , APTT , TT , FIB , DD , PC , AT3  و...

سیستم OPEN

50 درصد صرفه جویی با مصرف کم ریجنت

18 خانه جهت نگهداری نمونه ها در 37 درجه

4 خانه جهت نگهداری ریجنت ها در 37 درجه

قابلیت همزن مغناطیسی در 1 جایگاه نگهداری ریجنت ها

اندازی گیری میزان جذب از 0.000 تا 3.000

دارای پرینتر حرارتی

قابل حمل با کاربری و نگهداری آسان

ساخت کمپانی Human از کشور آلمان