سل کانتر فول دیف

: #185
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 11 دی 1348 3:30
تعداد بازدید کننده : 7850
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سل کانتر فول دیف
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 

سل کانتر Full diff

قابلیت گزارش 34 پارامتر

مجهز به سیستم فلوسایتومتری

 رنگ آمیزی شیمیایی Staining

یک اسکترگرام و چهار هیستوگرام

برنامه کنترل کیفی پیشرفته

حجم برداشت نمونه خون کامل و یا رقیق شده 20 میکرولیتر

انجام 60 نمونه در ساعت

دارای بارکد اسکنر

دارای مانیتور و کیبورد

دارای  پرینتر رنگی

ثبت نتایج 100.000 نمونه در حافظه خود

قابلیت طراحی گزارش نتایج بیمار با فرمت های دلخواه آزمایشگاه

دارای تأییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت و اداره کل تجهیزات پزشکی

دارای تائیدیه اروپایی CE