سل کانتر فول با AutoLoader

: #186
تاریخ انتشار : شنبه, 4 آذر 1396 14:12
تعداد بازدید کننده : 7203
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سل کانتر فول با AutoLoader
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 

سل کانتر Full diff

قابلیت گزارش 34 پارامتر

جایگاه Stat Loader برای نمونه های اورژانسی

مجهز به سیستم فلوسایتومتری

 رنگ آمیزی شیمیایی Staining

یک اسکترگرام و چهار هیستوگرام

برنامه کنترل کیفی پیشرفته

انجام 60 نمونه در ساعت به همراه Auto Loader

  Auto Loader با ظرفیت 50 تیوب

حجم برداشت نمونه خون کامل و یا رقیق شده 20 میکرولیتر

دارای بارکد اسکنر

دارای مانیتور و کیبورد

دارای  پرینتر رنگی

ثبت نتایج 100.000 نمونه در حافظه خود

قابلیت طراحی گزارش نتایج بیمار با فرمت های دلخواه آزمایشگاه

دارای تأییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت و اداره کل تجهیزات پزشکی

دارای تائیدیه اروپایی  CE