الایزا فول اتوماتیک 3 پلیت

: #229
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 11 دی 1348 3:30
تعداد بازدید کننده : 281
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
الایزا فول اتوماتیک 3 پلیت
 • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 

e2

 انجام کلیه مراحل تست های الایزا بصورت اتوماتیک 

سه پلیت الایزا (انجام 12 تست متفاوت در هر پلیت) 

سیستم OPEN برای نصب تمام کیت های الایزا (داخلی و خارجی)

Load شدن همزمان 3 پلیت الایزا

 انجام چند تست متفاوت با پروتکل مشابه در هر پلیت به تعداد استریپه

بارگذاری پیوسته Plate, Sample, Reagent, Tipا

وجود 2  باتل دو لیتری و یک باتل یک لیتری جهت محلولهای 

بدون  Carry Over با تکنولوژی سر سمپلرهای کربنی و قابلیت تشخیص سطح مایع و تیپ

تکنولوژی روزCarbon Tip  ،جهت دقت سمپل و کاهش مصرف ریجنت

مناسب جهت تستهای غربالگری مانند:Inhibin ,AFP ,Freeβ,…

Shaking اوربیتال مغناطیسی برای تست های غربالگری

دارای تکنولوژی  تشخیص لخته و از بین بردن حباب (Bubble Kill)

سیستم شستشوی Full Sweep Aspiration

سرعت پردازش بالا حتی در shake های طولانی مدت

قابلیت ذخیره Curve

6 رک 16 خانه ای (96نمونه) جهت Calibrator , Control , Sample (قابل افزایش تا144 نمونه)

2  رک 8 خانه ای (16محلول) جهت Reagent  (قابل افزایش به تعداد دلخواه)

3 جایگاه 96 خانه ای جهت سر سمپلرهای 300 و 1100 µl

رک ریجنت با قابلیت جایگذاری هر نوع باتل کیت

2 انکوباتور مجزا با قابلیت تنظیم دما بین 21 تا 45 درجه و 2 Shaking  اوربیتال مجزا با تنظیم فرکانس

3 انکوباتور محیطی

قابلیت تنظیم ارتفاع پروب برای نمونه های حجم کم

رقیق سازی اتوماتیک و  Pipetting با cv کمتر از 2 درصد

  کامپیوتر  Touch screen

محاسبه نتیجه نهایی Cutoff Index  در تست های کیفی

  اتصال به شبکه  Import و   Exportاتوماتیک و اتصال به پرینتر

 انجام کالیبراسیون دستگاه با ابزارهای مخصوص

توانایی خوانش با فیلترهای مختلف و مخصوصا کیتهای کنییج

قابلیت اتصال به LIS

تائیدیه FDA ,CE و Imed

مورد تائید سازمان انتقال خون ، سازمان تامین اجتماعی و هیئت امنای ارزی

Windows 10 , 2019 

 1. انجام کلیه مراحل تست های الایزا بصورت اتوماتیک
 2. سه پلیت الایزا (انجام 12 تست متفاوت در هر پلیت) 
 3. سیستم OPEN برای نصب تمام کیت های الایزا (داخلی و خارجی)
 4. load شدن هم زمان 3 پلیت الایزا
 5. ذخیره curve در صورت نیاز
 6. بارگذاری پیوسته Tip, Reagent, Sample, Plate
 7. وجود 2 باتل دو لیتری و یک باتل یک لیتری جهت محلولهای Wash
 8. پروب با قابلیت Clot Detection
 9. بدون carry Over با تکنولوژی روزCarbon Tip  ،جهت دقت سمپل و کاهش مصرف ریجنت
 10. انجام کالیبراسیون دستگاه با ابزارهای مخصوص
 11. اتصال به شبکه Import و Export اتوماتیک و اتصال به پرینتر
 12. محاسبه نهایی Cuttoff Index در تست های کیفی
 13. سیستم Barcod Reader برای Sample, Reagent
 14. کامپیوتر Touch Screen
 15. قابلیت تنظیم انواع پروب برای نمونه های حجم کم
 16. مناسب جهت تستهای غربالگری مانند:Inhibin ,AFP ,Freeβ,…
 17. Shaking اوربیتال مغناطیسی برای تست های غربالگری
 18. دارای تکنولوژی  تشخیص لخته و از بین بردن حباب (Bubble Kill)
 19. سیستم شستشوی Full Sweep Aspiration
 20. سرعت پردازش بالا حتی در shake های طولانی مدت
 21. قابلیت ذخیره Curve
 22. توانایی خوانش با فیلترهای مختلف و مخصوصا کیتهای کنییج
 23. رک ریجنت با قابلیت جایگذاری هر نوع باتل کیت
 24. رقیق سازی اتوماتیک و  Pipetting با cv کمتر از 2 درصد
 25. قابلیت اتصال به LIS
 26. تائیدیه FDA ,CE و Imed
 27. مورد تائید سازمان انتقال خون ، سازمان تامین اجتماعی و هیئت امنای ارزی
 28. Windows 10 , 2019 
 29. ساخت کمپانی Human از کشور آلمان