اتوآنالایزر 180 تست در ساعت

: #47
تاریخ انتشار : یکشنبه, 18 فروردین 1392 19:06
تعداد بازدید کننده : 9418
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
اتوآنالایزر 180 تست در ساعت
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
Saturno 180 EVO
 انجام 180 تست در ساعت
 Random Access
انجام تست های اورژانس (stat)
قابلیت بار گذاری پیوسته نمونه ها
سیستم شستشوی اتوماتیک کووت 
سیستم یخچال ریجنت ها (cooling)
39 کووت Quartz با عمر طولانی
پروپ استیل با مقاومت بالا
36 جایگاه ریجنت
توانایی کالیبراسیون با استانداردهای متفاوت
زمان Start up کمتر از 3 دقیقه
مصرف آب دیونیزه بسیار پایین
بازه خوانش 700nm الی 340nm
هزینه نگهداری بسیار پایین
ساخت کمپانی CRONY از کشور ایتالیا